Chovné zařízení 

V chovu se osvědčily odchovné klece hluboké 60cm, vysoké 40 cm, dlouhé 80 až 100 cm. Pokud jsou ptáci stimulováni k odchovu v zimě, je dobré vypustit je v létě do společné voliéry velké podle počtu jedinců v ní umístěných. Má to přítnivý vliv na kondici ptáků a na jejich přirozený společenský způsob života v mimohnízdní sezóně. .PICT0048.JPG (40,2 kB)

Odchovné klece mohou mít několik provedení. Klasické jsou bednové s vysouvacím dnem. Na burze ve Zwolle jsou k vidění klece vyrobené z plastu. Jejich velkou předností je snadné čištění. V Česku se chystá vyrábět tyto klece pan Miloslav Víšek z Trutnova.

Je možné používat i jiný typ klecí . tzv. boxové. Jejich profesionální provedení je dobře patrné z následujících webových stránek https://www.qualityparrotlets.com. Tento chovatel má boxové drátěné klece a pod nimi výsuvná dna. Každá klec je oddělena přepážkou a má vlastní osvětlení.

Méně profesionální provedení klecí se dá vyrobit i v amatérských podmínkách tzv. na koleně:

Takové klece jsou velmi praktické na udržování čistoty a snadné na zhotovení. Zakoupíte bodované přední mřížky velikosti 96 x 36 cm a bodované pletivo s oky 16 x16 mm nebo 12,5 x 25 mm. Doporučujeme koupit kvalitní od firmy CASANET. Má tu přednost, že oka jsou souměrná a skutečně mají deklarovanou velikost. Čínská pletiva nemají zaručený rozměr a pak nejdou přisadit boky k sobě. 

Pletivo se nastříhá do požadovanou délku a ohne do tvaru písmene U, čímž dostaneme spodní, zadní a vrchní stěnu. Kleštěmi a svorkami od firmy CASANET k tomuto „účku“ připevníme přední díl a následně boky. Rohy na bocích je možné vyztužit vázacím drátem o průměru 1,5 mm.

Vhodnou teplotu v místnosti je možné regulovat prostorovým termostatem, který spíná elektrické topné těleso. Přes den vyhřívat na cca 19 st. C, v noci na 15 st. C. Při tomto režimu ptáci bez problémů hnízdí.

Osvětlení je možné řídit spínacími hodinami a jimi střídat tři světelné režimy:

  • "denní" světlo - 7:00 až 10:00 - dvě zářivky na místnost,
  • "polední" světlo - 10:00 až 14:00 - zářivky Life-Glo pro každou klec,
  • "denní" světlo - 14:00 až 19:00 - dvě zářivky na místnost,
  • "večerní" světlo - 19:00 až 20:00 - jedna malá zářivka o výkonu 7W na celou místnost. Ptáci za tu dobu pohodlně zahřadují.

Majitel internetových stránek https://www.qualityparrotlets.com/   používá navíc elektronické řízení vlhkosti a filtraci vzduchu s ionizátorem. Toto vybavení lze jen doporučit právě pro chovatele, kteří mají větší množství ptáků na malém prostoru.

Hnízdní budky lze používat ležaté, stojaté nebo dvoukomorové. Výhodnější se jeví ležaté nebo dvoukomorové, ve kterých je menší pravděpodobnost poškození vajec nebo malých mláďat rodiči. Ti totiž vletují do budky velkou rychlostí a když spadnou na dno, mohou napáchat škody.

Na dno dává většina chovatelů navlhčené hobliny, které je možné promíchat s rašelinou. V průběhu hnízdění je vhodné je několikrát vyměnit za čisté. Někteří ptáci hnízdí v důlku z hoblin, jiní hobliny vyhrabou a hnízdí na prkně.

Po skončení hnízdění by měl každý chovatel vydrhnout budky vodou a vystříkat dezinfekcí nebo alespoň přípravkem Bio-kill.

 

In breeding parrotlets is recommendable to use breeding cages 60cm deep, 40cm tall and 80cm to 100cm long.
If birds are stimulated to breed in winter, is good to let them in summer into aviary with another birds. Size of the aviary must be determined by the number of the birds kept. That has positive effect for wellbeing, condition and natural social way of life out of breeding season. PICT0048.JPG (40,2 kB)

There are many kinds of breeding cages.Most common cages are the ones with drawer at the bottom for easy cleaning.At bird in Zwolle can be seen cages made of plastic. Big advantage of these cages is easy cleaning. In Czech republic makes plan to manufacture these cages mr. Miloslav Visek from Trutnov.

It is possible to use another type of cages,so called box cages.these professionaly made cages can be seen on this web https://www.qualityparrotlets.com. This breeder has box shaped cages made of mesh and drawers at the bottom. Each cage is separated by wall and has independent source of light.Less professionaly made cages can be done by DYI enthusiasts:

 

Such a cages are very practical and easy to maintain,plus is easy to make them. You need to buy mesh with holes 16*16mm with 1.7mm thickness. We recommend to buy quality mesh from CASANET, that has advantage in symetry. Holes have size declared and compared to chinese products, these will fit exactly when cut. Mesh cut to desired size will have to be bended to U shape. Then we get bottom,back and upper wall of cage. With mesh pliers and joining clips from CASANET we fit to this U shape front cage panel and side panels.

Right temperature in aviary is possible to regulate with termostat, which switches electrical heating unit. During the day temperature should be set to 17"C to 19"C, in the night 13"C to 15"C. Under these conditions birds nesting without problems. Some breeders in Netherland have temperature set to 15"C to 17"C permanently and with this temperature achieving great success.

Lightning is possible manage with timer. Throughout breeding season is important to set light for 12 hours a day.
Owner of web https://www.qualityparrotlets.com/ uses electric humidifier and air filter with ioniser. This equipment can be recommended to breeders with more birds in smaller space.Very usefull proved to be air filter VENTA for us.

Nesting boxes can be with longer base than walls, taller walls than is lenght of the base or with two cavities. More appropriate seems to be boxes of the longer type or two cavities type ,where is less probable that parents will damage the eggs. Parrents entering hole in nesting box in high speed and there is a risk that they break the eggs. Many breeders use saw dust sometimes mixed with peat, that they change during nesting, or coconut fibers, that is natural product and often used with many other type of birds. Some birds use dinge in saw dust to nest,some will get rid of saw dust and lay they eggs on the wooden bottom of the nest box.

It is important to clean nesting box after birds finished their nesting with water and disinfectant or BIO KILL, F10 or VIRKON.