O Forpus klubu

FORPUS klub je klub chovatelů a příznivců papoušíčků založený 30.11.2010. Jeho cílem je snaha o podporu chovu papoušíčků v Česku a na Slovensku. Záměrem chovatelů sdružených v klubu je například:

  • prezentovat své zkušenosti s chovem těchto malých velkých papoušků na tomto webu,
  • prohlubovat kontakty s podobně zaměřenými kluby v zahraničí, zejména v Nizozemí a získávat tak kvalitní papoušíčky do chovu,
  • pořádat setkání chovatelů, výstavy a burzy,
  • vyměňovat si zkušenosti z chovatelské praxe,
  • vyměňovat si ptáky do chovu,
  • chránit papoušíčky před mezidruhovým křížením,
  • zvýšit oblibu těchto papoušíčků v Čechách a na Slovensku a tím zvýšit zájem o vlastní odchovy,
  • nabízet členům klubové kroužky a klubové vizitky.

FORPUS klub byl založen přípravným výborem ve složení RNDr. Martin Smrček, Ing. Pavel Kubíček, Miloslav Víšek a Jan Bříza. V tomto složení jsme se sešli při Exotice v Lysé nad Labem a připravili jsme stanovy klubu. Občanské sdružení FORPUS klub, o.s. jsme 30.11.2010 zaregistrovali na Ministerstvu financí.

Stanovy FORPUS klubu naleznete v dokumentu: stanovy FORPUS klubu final.doc (45 kB).

První členská (ustavující) schůze se uskutečnila v neděli 9. ledna 2011 v Přerově. Schválila výbor klubu, který má následující složení:

RNDr. Martin Smrček, předseda klubu

Peter Hok, místopředseda

Ing. Pavel Kubíček, jednatel a matrikář

Miloslav Víšek, ekonom

Peter Adámek, člen výboru

foto z ustavující schůze.jpg (555,3 kB)

Přerov 13.3.2011

Neformální setkání chovatelů papoušíčků zorganizoval FORPUS klub v Přerově dne 13.3.2011. Kromě osmi členů FORPUS klubu se ho zúčastnili i tři nečlenové. Na setkání jsme si vyměnili zajímavé zkušenosti z chovatelské praxe a zážitky z únorového zájezdu do Holandska, při kterém jsme navštívili kromě burzy ve Zwolle i čtyři chovatele papoušíčků.