Aktualizace článků o potravě

20.12.2010 11:05

Aktualizoval jsem články v záložkách Chovné zařízení, Potrava a Úskalí v chovu.

Do článku o Potravě, konkrétně přípravě máčeného zrní, jsem použil doporučení veterináře MVDr. Lukáše Duchka z veterinární kliniky VETCENTRUM.  Dále jsem doplnil vlastní zkušenosti s přípravkem CITREX a AVIBION.

Článek Úskalí v chovu jsem rozšířil o zkušenosti chovatele pana F. Žišky, který měl před lety velkou zásluhu na rozšíření barevných mutací papoušíčků v Česku.

Změny jsou v těchto článcích vyznačeny modře.

Pavel Kubíček